อุธยานแห่งชาติ ประกาศเข้าชมฟรี

ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทย

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

                   ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทย

        และยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

 

           ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดบริเวณอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามให้เป็นแหล่งนันทนาการ ตังนั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้

สู่ท้องถิ่นและชุมชน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๗

ให้กับประชาชน

             อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ (๒) แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน

ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์

และสวนรุกชชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานสำหรับบุคคลชาวไทย

และยานพาหนะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕'๖๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕'๖๗

โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ในการพิจารณาขีดความสามารถ

ในการรองรับนักท่องเที่ยว

                                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                               ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แหล่งที่มา : https://portal.dnp.go.th/p/nationalpark

ฟิใหม่ fimai.com รวมตัวร์ต่างประเทศ
ฟิใหม่ fimai.com รวมตัวร์ต่างประเทศ

สนใจทัวร์ญี่ปุ่น อัพเดทโปรแกรมจากผู้จัดแบบเรียวไทม์ได้ที่ fimai.com

จองรถตู้ญี่ปุ่นพร้อมคนไทยขับ จองรถพร้อมไดร์เวอร์ไกด์

รวมทัวร์ที่เหลือน้อยแล้วลดราคา หรือ ทัวร์ไฟไหม้ จากผู้จัดทุกเจ้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น คลิกเลย รวมโปรโมชั่นลดราคา (ทัวร์ไฟไหม้)

กลุ่มไลน์ ชมชุนที่ชอบเที่ยวต่างประเทศ รีวิว พูดคุย หาทัวร์ต่างประเทศ

บทความแนะนำ

ข่าวดี! สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C 29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
แมวส้มให้ข่าว

ข่าวดี! สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี โซน C 29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67

ฟิใหม่.คอม·23 ธ.ค. 2023
3 วิธีเลือกซื้อทัวร์โดยไม่ถูกหลอก: คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว
แมวส้มให้ข่าว

3 วิธีเลือกซื้อทัวร์โดยไม่ถูกหลอก: คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

ฟิใหม่.คอม·28 ธ.ค. 2023
5 วิธี นั่งบนเครื่องบินชั้นประหยัด: สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางเครื่องบินชั้นประหยัด
แมวส้มให้ข่าว

5 วิธี นั่งบนเครื่องบินชั้นประหยัด: สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางเครื่องบินชั้นประหยัด

ฟิใหม่.คอม·29 ธ.ค. 2023
6 วิธีการ เอาชนะความกลัวในการขึ้นเครื่องบิน | คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
แมวส้มให้ข่าว

6 วิธีการ เอาชนะความกลัวในการขึ้นเครื่องบิน | คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

ฟิใหม่.คอม·03 ม.ค. 2024
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ