อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

รหัสทัวร์ FM10165

มหัศจรรย์...ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง

เส้นทาง : ฮ่องกง , ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 4
cathay pacific airways logo
คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวิคตอเรียพีคอเวนิว ออฟ สตาร์ลวัดหวังต้าเซียนโรงงานจิวเวอร์รี่องค์หวงต้าเซียน
1 กิจกรรม :A Symphony Of Lights
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - วิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - อเวนิว ออฟ สตาร์ล - A Symphony Of Lights
วันที่ 2
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
วันที่ 3
วัดหวังต้าเซียน - องค์หวงต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก)

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
2METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ