หอไอเฟล(ปารีส)

หอไอเฟล(ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)

ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)

รหัสทัวร์ FM10429

มหัศจรรย์...ฝรั่งเศส สวิต อิตาลี 2023 - 2024

เส้นทาง : สวิสเซอร์แลนด์-ยุโรป-อิตาลี-ฝรั่งเศส , ฝรั่งเศส - เมืองเวนิส - เมืองดิจอง

9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม: 3
Emirates logo
เอมิเรตส์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

23 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบจัตุรัสทรอกาเดโร (ปารีส)หอไอเฟล(ปารีส)พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส)ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน)พระราชวังแวร์ซายส์อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น)สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น)ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์)อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์)ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์)มหาวิหารมิลานจัตุรัสเซ็นท์ มาร์คสะพานถอนหายใจ (เวนิส)จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า)หอเอนปิซ่ามหาวิหารนักบุญปีเตอร์สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม)โรมันฟอรัม(โรม)น้ำพุเทรวี(โรม)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
3 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส)ขึ้นกระเช้า Eiger Express (ยอดเขาจุงฟราว)ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส)
4 ช้อปปิ้ง :ห้างลา ซามาริแตงถนนโฮวิคแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน)ย่านบันไดสเปน(โรม)
3 อาหาร :เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิตเมนูสปาเกตตี้หมึกดำเมนูพิซซ่าอิตาเลี่ยน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล - จัตุรัสทรอกาเดโร (ปารีส) - หอไอเฟล(ปารีส) - ล่องเรือแม่น้ำแซน (ปารีส) - เมนูหอยเอสคาโก้+ไวน์แดง - ประตูชัยฝรั่งเศส (ประตูชัยนโปเลียน) - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ปารีส) - ห้างลา ซามาริแตง
วันที่ 3
พระราชวังแวร์ซายส์ - เมืองดิจอง
วันที่ 4
เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก(ลูเซิร์น) - สะพานไม้ชาเปล(ลูเซิร์น) - เขตเมืองเก่า (ลูเซิร์น) - อินเตอร์ลาเคน - ถนนโฮวิค - เมนูพิเศษสวิสฟองดู3ชนิด(ชีส-ออย-ช็อคโกแลค)สวิต
วันที่ 5
เมืองกรินเดลวัลด์ - ขึ้นกระเช้า Eiger Express (ยอดเขาจุงฟราว) - ถ้ำน้ำแข็งพันปี(กรินเดลวัลด์) - อุโมงค์โลกอัลไพน์(กรินเดอวาลด์) - พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต LINDT (กรินเดอวาลด์ ) - ชมวิวที่Jungfrau Panorama(กรินเดอวาลด์) - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองมิลาน
วันที่ 6
มหาวิหารมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล(มิลาน) - เมืองเวนิส - ท่าเรือตรอนเคตโต้(เวนิส) - จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค - สะพานถอนหายใจ (เวนิส) - สะพานรีอาลโต้ (เวนิส) - เมนูสปาเกตตี้หมึกดำ
วันที่ 7
เมืองปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (ปิซ่า) - หอเอนปิซ่า - เมืองโรม
วันที่ 8
นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารนักบุญปีเตอร์ - จัตุรัสนักบุญปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซียม(โรม) - โรมันฟอรัม(โรม) - เมนูพิซซ่าอิตาเลี่ยน - น้ำพุเทรวี(โรม) - ย่านบันไดสเปน(โรม) - ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน
วันที่ 9
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Mercure La Defense หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
3Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
4Hotel Central Continental AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
5NH Milano Fiera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
6Hotel Novotel Venezia Mestre Castellana หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
7Novotel Roma Est หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน3
8
9

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ