พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)

รหัสทัวร์ FM10756

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

เส้นทาง : พม่า , เมืองย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี

3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม: 5
Myanmar Airways International logo
เมียนมาร์แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพระราชวังบุเรงนองเจดีย์ชเวมอดอว์(หงสา)ไจ้ทีโย (หงสา)พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา)พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)พระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง)วัดวัดงาทัตจีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 อาหาร :เมนูกุ้งแม่น้ำเผาบุฟเฟต์หม้อไฟ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 27 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿12,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินมิงกะลาดง - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์(หงสา) - ไจ้ทีโย (หงสา) - พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท)
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน(ไจก์ทิโท) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(หงสา) - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น(หงสา) - เมนูกุ้งแม่น้ำเผา - เมืองย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง) - เมนูอาหารไทย
วันที่ 3
พระเจดีย์โบตะทาวน์(ย่างกุ้ง) - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต(ย่างกุ้ง) - เจดีย์เจ๊าทัตจี(ย่างกุ้ง) - บุฟเฟต์หม้อไฟ - วัดวัดงาทัตจี - สนามบินมิงกะลาดง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1kyaiktiyo hotel หรือเทียบเท่า3
2zealax hotel หรือเทียบเท่า5
3

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ