รหัสทัวร์ FM10844

ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรงเชียงใหม่..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป** โดยสายการบิน China Eastern (MU)

เส้นทาง : จีน , เมืองเซี่ยงไฮ้ - อู่หลิงซาน - เมืองหางโจว - เมืองหางโจว

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
China Eastern Airlines logo
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

6 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว)หมู่บ้านหวงหลิง (หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว)หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)สนามบินเชียงใหม่
2 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว)สะพานกระจก (หมู่บ้านหวงหลิง,หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว)
1 อาหาร :สุกี้หมาล่าหม้อไฟ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 19 ก.ย. 24อ. 24 ก.ย. 24
฿33,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
วันที่ 2
เมืองหางโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (หางโจว) - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (หางโจว) - สุกี้หมาล่าหม้อไฟ
วันที่ 3
เมืองหางโจว - อู้หยวน - ล่องเรือ อู้หนี่โจว
วันที่ 4
หมู่บ้านหวงหลิง (หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว) - สะพานกระจก (หมู่บ้านหวงหลิง,หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่,ซางหร่าว) - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ซางหร่าว)
วันที่ 5
อู่หลิงซาน - หาดไว่ทาน (เซี่ยงไฮ้)
วันที่ 6
เมืองเซี่ยงไฮ้ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง - สนามบินเชียงใหม่

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS หรือ เทียบเท่า4
2GIN LAN JIA HOTEL HANGZHOU FUYANG หรือเทียบเท่า4
3WANJUAN HOTEL WUYUAN หรือเทียบเท่า 4
4JIANGNAN HAOTING INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่า4
5WYNDHAM SHANGHAI PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ