วัดต้าซี

วัดต้าซี

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)

รหัสทัวร์ FM10952

ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองหนานโถว - เมืองไทจง - เมืองไทเป - เมืองผิงซี

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดต้าซีวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง)บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
3 ช้อปปิ้ง :เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)
2 อาหาร :เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน)เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿21,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบิน เถาหยวน - วัดต้าซี - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - เมนูบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน (ไต้หวัน) - เกาะลาลู - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว) - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (ไทจง)
วันที่ 3
เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง (ไทจง) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง) - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมกระดาษ (ผิงซี) - ถนนโบราณสือเฟิ่น (ผิงซี)
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 5
วัดหลงซาน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านซือซือหนันซุน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย(ไทเป) - สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า4
4CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ