อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)

วัดต้าซี

วัดต้าซี

รหัสทัวร์ FM10953

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - เมืองอาลีซาน - เมืองผิงซี - เมืองไทเป

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Starlux Airlines logo
สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้)วัดต้าซีถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101วัดหลงซาน (ไทเป)อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)
1 กิจกรรม :รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
2 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
1 อาหาร :เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พฤ. 25 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿23,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบิน เถาหยวน - เมืองเถาหยวน
วันที่ 2
เมืองเจียอี้ - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (เจียอี้) - รถไฟสายโบราณ (อุทยานอาลีซาน)
วันที่ 3
ร้านเอ็นไซม์ (หนานโถว) - วัดต้าซี - เมืองไทเป - หมู่บ้านซือซือหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา (ไต้หวัน) - วัดหลงซาน (ไทเป) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - บูราโนแห่งไต้หวัน (จีหลง) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมกระดาษ (ผิงซี) - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย(ไทเป)
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1CHIAYI KING, CHIAYI หรือเทียบเท่า3
2STAY HOTEL, CHIAYI หรือเทียบเท่า 3
3HIONE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 3
4CENTURY HOTEL, TAOYUAN หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ