รหัสทัวร์ FM11038

ซุปตาร์...บังเอิญ พบรัก เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น No Shopping 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะพานสายรุ้งประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)อุทยานจางเจียเจี้ยเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - เมืองฝูหรงเจิ้น
วันที่ 2
เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ZHANGIAJIE ICE AND SNOW WORLD
วันที่ 5
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู - อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว
วันที่ 6
พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1FURONG MINZU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3IMPRESSION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4SANE RIVER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
5SANE RIVER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ