รหัสทัวร์ FM11037

ซุปตาร์...อาณาจักรรัก จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง

เส้นทาง : จีน , เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นสะพานสายรุ้งประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
วันที่ 2
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (เฟิ่งหวง)
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - สะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิว - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - โชว์จิ้งจอกขาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านชา - ZHANGIAJIE ICE AND SNOW WORLD - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 5
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1FURONG MINZU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
2FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
3IMPRESSION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
4IMPRESSION HOTEL หรือระดับเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ