รหัสทัวร์ FM11077

ซุปตาร์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เฟ่ยฉางเหมยลี่ 6 วัน 5 คืน,APR - JUN 2024,บินค่ำ กลับเย็น

เส้นทาง : จีน , เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Lucky Air logo
ลัคกี้ แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวพิพิธภัณฑ์ถังเช่าอุทยานแห่งชาติหวงหลงอุทยานแห่งชาติหวงหลงหุบเขาแพนด้า(ตูเจียงเอี้ยน)ถนนโบราณจินหลี่วัดต้าสือ (เฉิงตู)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 ช้อปปิ้ง :ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)ร้านยางพาราถนนคนเดินไท่กู่หลี่ถนนคนเดินชุนซีลู่
1 อาหาร :สุกี้หมาล่าหม้อไฟ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ไม่พบข้อมูล

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - เมืองโบราณซงพาน - ร้านชา
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์ถังเช่า - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองตูเจียงเอี้ยน - เมนูสุกี้เห็ด
วันที่ 5
หุบเขาแพนด้า(ตูเจียงเอี้ยน) - เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณจินหลี่ - ซอยกว้างแคบ (เมืองเฉิงตู)
วันที่ 6
ร้านยางพารา - วัดต้าสือ (เฉิงตู) - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สุกี้หมาล่าหม้อไฟ - สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า4
2CELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า4
3MINJIANGHAOTING HOTEL หรือเทียบเท่า4
4CENTER INT HOTEL หรือเทียบเท่า4
5HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ