รหัสทัวร์ FM11194

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก โดยรถไฟความเร็วสูง สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล (ไม่เข้าร้าน) 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน China Eastern (MU)

เส้นทาง : จีน , เมืองต้าหลี่ - เมืองแชงกรีล่า - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง)

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
China Eastern Airlines logo
ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

20 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยเมืองโบราณต้าหลี่เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงเมืองโบราณ แชงกรี-ล่าวัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)หุบเขาน้ำเงินสะพานแก้วลี่เจียงสวนน้ำตกคุนหมิงตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง)ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)วัดหยวนทง (คุนหมิง)สวนสาธารณะต้ากวนสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 7 ส.ค. 24จ. 12 ส.ค. 24
฿29,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 14 ส.ค. 24จ. 19 ส.ค. 24
฿28,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - เมืองต้าหลี่
วันที่ 2
เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - เมืองแชงกรีล่า - เมืองโบราณ แชงกรี-ล่า
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - หุบเขาน้ำเงิน - สะพานแก้วลี่เจียง
วันที่ 5
เมืองลี่เจียง - รถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง) - ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)
วันที่ 6
วัดหยวนทง (คุนหมิง) - เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง) - สวนสาธารณะต้ากวน - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1REGENGT HOTELหรือ เทียบเท่า 4
2SHUJIN MUYUN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3JI XIANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4JI XIANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
5LONG WAY HOTEL หรือ เทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ