พิพิธภัณฑ์สตาลิน

พิพิธภัณฑ์สตาลิน

ป้อมอนานูรี

ป้อมอนานูรี

อ่างเก็บน้ำซินวาลี

อ่างเก็บน้ำซินวาลี

รหัสทัวร์ FM11110

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ อาคัลต์ซิเค บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี

เส้นทาง : จอเจีย , เมืองอัพลีสสิค - ชาเดอนี่สตรีท - เมืองกอรี - เมืองบอร์โจมี - เมืองกูดาอูรี - เมืองคาซเบกี้ - เมืองมิทสเคต้า - เมืองซิกนากิ - เมืองควาเรลี

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 5
Gulf Air logo
กัลฟ์แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

15 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพิพิธภัณฑ์สตาลินป้อมอนานูรีอ่างเก็บน้ำซินวาลีโบสถ์เกอร์เกตีวิหารจวารีวิหารสเวติสโคเวลีอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียกำแพงเมืองโบราณไซห์นากีอารามบอดบีสะพานแห่งสันติภาพมารดาแห่งจอร์เจียโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
4 กิจกรรม :ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอร์โจมี่ (จอเจีย)นั่งรถ 4WDลิ้มรสไวน์ควาเรลขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 22 พ.ย. 24ศ. 29 พ.ย. 24
฿49,990
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 29 พ.ย. 24ศ. 6 ธ.ค. 24
฿50,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน - สนามบินทบิลิซี่
วันที่ 3
เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์สตาลิน - เมืองอัพลีสสิค
วันที่ 4
เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชม สวนบอร์โจมี่ (จอเจีย) - ป้อมอนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวาลี - เมืองกูดาอูรี
วันที่ 5
เมืองคาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี - อนุสรณ์สถาน รัสเซีย-จอร์เจีย - วิหารจวารี - เมืองมิทสเคต้า - วิหารสเวติสโคเวลี - อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
วันที่ 6
เมืองซิกนากิ - กำแพงเมืองโบราณไซห์นากี - อารามบอดบี - เมืองควาเรลี - ลิ้มรสไวน์ควาเรล - ชาเดอนี่สตรีท
วันที่ 7
สะพานแห่งสันติภาพ - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า (จอเจีย) - มารดาแห่งจอร์เจีย - โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี - สนามบินทบิลิซี่ - สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน
วันที่ 8
สนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4
3AKHALTSIKHE INN HOTEL หรือเทียบเท่า5
4GUDAURI INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
5IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
6IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ