วัดคัตสึโอจิ

วัดคัตสึโอจิ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ FM11220

OSAKA TAKAYAMA INE KYOTO 7D 4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [่JL]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองเกียวโต - อิเนะ - เมืองโอซาก้า - จังหวัดมิเอะ - เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า - เมืองชิงะ

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Japan Airlines logo
เจแปนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

17 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานนานาชาติคันไซวัดคัตสึโอจิหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะสะพานนาคะบาชิศาลเจ้าชิราฮิเงะทะเลสาบบิวะเสาโทริอิสถานีรถไฟเกียวโตอามาโนะฮาชิดาเตะหมู่บ้านชาวประมงอิเนะปราสาทโอซาก้าศาลเจ้านัมบะยาซากะท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
2 ช้อปปิ้ง :ย่านชินไซบาชิห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
อ. 23 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿49,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 30 ก.ค. 24จ. 5 ส.ค. 24
฿47,900
฿45,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองโอซาก้า - วัดคัตสึโอจิ
วันที่ 3
หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า - สะพานนาคะบาชิ
วันที่ 4
ศาลเจ้าชิราฮิเงะ - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - ทะเลสาบบิวะ - เมืองชิงะ - เสาโทริอิ - สถานีรถไฟเกียวโต
วันที่ 5
อิเนะ - อามาโนะฮาชิดาเตะ - เมืองโอซาก้า - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ
วันที่ 6
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - ย่านชินไซบาชิ - ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า3
4KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 3
5OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ