อเวนิว ออฟ สตาร์ล

อเวนิว ออฟ สตาร์ล

วัดโป่วหลิน

วัดโป่วหลิน

รหัสทัวร์ FM11148

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ กระเช้านองปิง รีพสัสเบย์ วิคตอเรียพีค

เส้นทาง : ฮ่องกง , ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย - หาดรีพัลส์เบย์ - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดแชกงหมิว

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
cathay pacific airways logo
คาเธ่ย์แปซิฟิค แอร์เวย์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอเวนิว ออฟ สตาร์ลโรงงานจิวเวอร์รี่วัดหวังต้าเซียนวัดนางชีฉีหลินวิคตอเรียพีควัดโป่วหลินพระใหญ่เทียนถานหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 ช้อปปิ้ง :ร้านหยกฮ่องกง
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 19 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
฿21,990
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 23 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 23 ต.ค. 24ส. 26 ต.ค. 24
฿23,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 26 ต.ค. 24อ. 29 ต.ค. 24
฿21,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ส. 26 ต.ค. 24อ. 29 ต.ค. 24
฿21,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - อเวนิว ออฟ สตาร์ล
วันที่ 2
วัดแชกงหมิว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยกฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - วัดนางชีฉีหลิน - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ย่านจิมซาจุ่ย
วันที่ 3
ฟรีเดย์ (ฮ่องกง)
วันที่ 4
หาดรีพัลส์เบย์ - วิคตอเรียพีค - นั่งกระเช้านองปิง 360° - วัดโป่วหลิน - พระใหญ่เทียนถาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ซิตี้เกต เอาท์เล็ท - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (สนามบินเช็กแลปก๊อก) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
2iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
3iclub To Kwa Wan Hotel หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ