รหัสทัวร์ FM11142

ซุปตาร์...ไปไหหลำเลยดิ๊ 6 วัน 4 คืน (MAY - SEP 24) บินดึก-กลับดึก

เส้นทาง : จีน , เมืองซานย่า - ไหโข่ว - กวนหลานหู

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 5
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :เกาะดอกไม้ทะเลอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังอุทยานหนานซานเจ้าแม่กวนอิมหนานซานวนอุทยานสุดขอบฟ้าวัดหยงชิ่งสวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่าหมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าหลี-แม้วท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินอี้เหิงถนนคนเดินฉีโหลวร้านยางพารา
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 21 ก.ค. 24ศ. 26 ก.ค. 24
฿15,888
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24พ. 31 ก.ค. 24
฿16,888
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 28 ก.ค. 24ศ. 2 ส.ค. 24
฿15,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
วันที่ 2
สนามบินไหโข่ว เมลัน - ถนนคนเดินฉีโหลว - วัดหยงชิ่ง
วันที่ 3
เกาะดอกไม้ทะเล - เมืองซานย่า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - ถนนคนเดินอี้เหิง
วันที่ 4
อุทยานหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - วนอุทยานสุดขอบฟ้า
วันที่ 5
ร้านยางพารา - สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าหลี-แม้ว
วันที่ 6
ไหโข่ว - กวนหลานหู - สนามบินไหโข่ว เมลัน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2โรงแรม HAIKOU JINGTING SEA VIEW HOTEL ระดับ 5 ดำวท้องถิ่น หรือเทียบเท่ำ5
3โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
4โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ4
5โรงแรม SANYA YABULUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ