ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

วัดหลงซาน (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)

รหัสทัวร์ FM11196

ไปแอ่วกันเต๊อะ ..บินตรงเชียงใหม่ สัมผัส ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

เส้นทาง : ไต้หวัน , เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - เมืองไทเป

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
China Airlines logo
ไชนาแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :สนามบินเชียงใหม่โรงละครแห่งชาติไถจงวัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ (หนานโถว)ร้านชาอู่หลง (เจียอี้)วัดหลงซาน (ไทเป)ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป)อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี)
4 ช้อปปิ้ง :ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป)ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)ตลาดกลางคืนซื่อหลินกลอเรีย เอาท์เล็ท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24อ. 30 ก.ค. 24
฿23,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - สนามบิน เถาหยวน - โรงละครแห่งชาติไถจง - ตลาดไทจงไน์มาร์เก็ต
วันที่ 2
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (หยูชี) - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ (หนานโถว) - ร้านชาอู่หลง (เจียอี้) - เมืองไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด (ไทเป) - ตลาดซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (ไทเป)
วันที่ 3
วัดหลงซาน (ไทเป) - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค (ไทเป) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
วันที่ 4
ร้านเครื่องสำอางค์(จีหลง) - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (ไทเป) - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (จีหลง) - เมืองเถาหยวน - กลอเรีย เอาท์เล็ท
วันที่ 5
สนามบิน เถาหยวน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1WEN XIN ZHONGQING Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
2PAPA Whale Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
3PAPA Whale Hotel หรือเทียบเท่าระดับ3
4Century Hotel Taoyuan หรือเทียบเท่าระดับ3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ