รหัสทัวร์ FM11170

จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เส้นทาง : จีน ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
NOK AIR logo
นกแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

7 สถานที่ :สนามบินหนานหนิงอู๋ซูเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (กุ้ยหลิน)เขางวงช้าง (กุ้ยหลิน)สวนเจ็ดดาว (กุ้ยหลิน)เขาอูฐ (กุ้ยหลิน)วัดซีเซียสนามบินหนานหนิงอู๋ซู
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (หยางซั่ว))
1 ช้อปปิ้ง :ถนนฝรั่งซีเจีย (หยางซั่ว)
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 13 ก.ย. 24จ. 16 ก.ย. 24
฿15,990
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 20 ก.ย. 24จ. 23 ก.ย. 24
฿15,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินหนานหนิงอู๋ซู - เมืองกุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (กุ้ยหลิน)
วันที่ 2
เขางวงช้าง (กุ้ยหลิน) - สวนเจ็ดดาว (กุ้ยหลิน) - เขาอูฐ (กุ้ยหลิน) - วัดซีเซีย
วันที่ 3
เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (หยางซั่ว)) - ถนนฝรั่งซีเจีย (หยางซั่ว)
วันที่ 4
ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินหนานหนิงอู๋ซู

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท่า4
2์ GUILIN EMME HOTEL หรือเทียบเท4
3YANG SHUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ