รหัสทัวร์ FM11303

เบเนลักซ์ กับ เมืองแปลก นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)

เส้นทาง : เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก , เมืองเกนต์ - เมืองบรัสเซลส์ - เมืองลักเซมเบิร์ก - เมืองบรูจส์ (เบลเยี่ยม) - นามูร์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมืองรอตเทอร์ดัม - เมืองบาเรล์

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินชางงีสนามบินชางงีจัตุรัสดัมสแควร์(อัมสเตอร์ดัม)หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์นัสเซาสนามบินชางงีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือหลังคากระจก(อัมสเตอร์ดัม)
1 ช้อปปิ้ง :ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
1 อาหาร :เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 11 ก.ย. 24อ. 17 ก.ย. 24
฿65,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
วันที่ 2
สนามบินชางงี - เมืองบรัสเซลส์ - เมืองบรูจส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองเกนต์
วันที่ 3
เมืองบรัสเซลส์ - นามูร์ - เมืองลักเซมเบิร์ก
วันที่ 4
เมืองลักเซมเบิร์ก - ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก(อัมสเตอร์ดัม) - จัตุรัสดัมสแควร์(อัมสเตอร์ดัม)
วันที่ 5
เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ - เมืองบาเรล์ - นัสเซา - เมืองบรัสเซลส์ - เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
วันที่ 6
เมืองบรัสเซลส์ - สนามบินบรัสเซลส์
วันที่ 7
สนามบินชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Novotel Wavre Brussles East4
3Hotel de la Poste, Luxembourg4
4Van der Valk Schiphol A4, Amsterdam4
5Off Meeting, Brussels4
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ