คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

ศาลเจ้าฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด

รหัสทัวร์ FM11227

HOKKAIDO JOZANKEI BEAUTIFUL AUTUMN 5D 3N โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอตารุ

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขื่อนโฮเฮเคียวบ่อน้ำพุร้อนโจซังเคโจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีศาลเจ้าฮอกไกโดถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิสวนสาธารณะฮิราโอกะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
2 ช้อปปิ้ง :ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)อิออนมอลล์
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 9 ต.ค. 24อา. 13 ต.ค. 24
฿35,900
เต็ม
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 11 ต.ค. 24อ. 15 ต.ค. 24
฿37,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 16 ต.ค. 24อา. 20 ต.ค. 24
฿37,900
ติดวันหยุด 2 วัน
ศ. 18 ต.ค. 24อ. 22 ต.ค. 24
฿37,900
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 23 ต.ค. 24อา. 27 ต.ค. 24
฿38,900
เต็ม
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 30 ต.ค. 24อา. 3 พ.ย. 24
฿38,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - เขื่อนโฮเฮเคียว - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - โจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)
วันที่ 4
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - สวนสาธารณะฮิราโอกะ - อิออนมอลล์
วันที่ 5
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2JOZANKEI HOTEL ONSEN หรือเทียบเท่า 3
3SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
4SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ