หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ

คามิโคจิ

คามิโคจิ

ปราสาทมัตสึโมโตะ

ปราสาทมัตสึโมโตะ

รหัสทัวร์ FM11322

นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (เข้านาโกย่า-ออกนาริตะ)

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า - เมืองมัตสึโมโตะ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

16 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินชางงีหมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะซันมาจิซูจิคามิโคจิหมู่บ้านนาราอิ จูกุปราสาทมัตสึโมโตะศูนย์จำลองแผ่นดินไหวหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกภูเขาฟูจิศาลเจ้าโคมิตาเคะวัดอาซากุสะถนนนาคามิเซท่าอากาศยานนาริตะสนามบินชางงีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ช้อปปิ้ง :อิออนมอลล์ย่านชินจุกุ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อา. 20 ต.ค. 24ศ. 25 ต.ค. 24
฿51,990
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 30 ต.ค. 24จ. 4 พ.ย. 24
฿49,990

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี
วันที่ 2
เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิ
วันที่ 3
เมืองมัตสึโมโตะ - คามิโคจิ - หมู่บ้านนาราอิ จูกุ - ปราสาทมัตสึโมโตะ - อิออนมอลล์
วันที่ 4
ภูเขาฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
วันที่ 5
วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ย่านชินจุกุ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนาริตะ - สนามบินชางงี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2TAKAYAMA AREA HOTELหรือเทียบเท่า3
3MATSUMOTO AREA HOTELหรือเทียบเท่า3
4FUJI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
5NARITA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ