รหัสทัวร์ FM11239

ซุปตาร์...ปันใจไปให้ ไหหลำ !! V.3 5 วัน 3 คืน (JUN - JUL 24) บินดึก-กลับดึก

เส้นทาง : จีน , ไหโข่ว - ไหโข่ว - เมืองซานย่า - เมืองซานย่า - เมืองซานย่า - ไหโข่ว - กวนหลานหู

5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Select Airline logo
เลือกสายการบิน

ไฮไลน์ทัวร์

10 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวัดหยงชิ่งเจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลางอุทยานหนานซานเจ้าแม่กวนอิมหนานซานวนอุทยานสุดขอบฟ้าอุทยานต้าตงไห่อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ เมืองซานย่า ไหหลำ ขึ้นฮอ
3 ช้อปปิ้ง :ถนนคนเดินอี้เหิงร้านยางพาราถนนคนเดินฉีโหลว
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 24 ก.ค. 24อา. 28 ก.ค. 24
฿9,888
฿8,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 31 ก.ค. 24อา. 4 ส.ค. 24
฿9,888
฿8,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินไหโข่ว เมลัน - ไหโข่ว - วัดหยงชิ่ง - เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง
วันที่ 3
ไหโข่ว - เมืองซานย่า - ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา - อุทยานหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - วนอุทยานสุดขอบฟ้า
วันที่ 4
เมืองซานย่า - ร้านยางพารา - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - อุทยานต้าตงไห่ - ถนนคนเดินอี้เหิง - กิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ เมืองซานย่า ไหหลำ ขึ้นฮอ
วันที่ 5
เมืองซานย่า - ไหโข่ว - ถนนคนเดินฉีโหลว - กวนหลานหู - สนามบินไหโข่ว เมลัน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2Hainan Time Inn Hotel , Hainan Hongyun Hotel หรือเทียบเท่า4
3Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore หรือเทียบเท่า4
4 Sanya Yabulun Hotels, Gentl Grown Sanya Seashore หรือเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ