รหัสทัวร์ FM11259

UNSEEN TOTTORI SHIMANE 7D 4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [่JL]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองโอคายาม่า - ชิมาเนะ - เมืองมัตสึเอะ - เมืองทตโตริ - เมืองโอซาก้า - เมืองเกียวโต - เมืองโอซาก้า

7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Japan Airlines logo
เจแปนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

16 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติคันไซปราสาทฮิเมจิสวนโคราคุเอ็นศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะถนนมิซุกิ ชิเงะรุตลาดปลานะคะอุระไทเรียวพิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบพิพิธภัณฑ์ศิลปะทรายเนินทรายทตโทริโกเบพอตทาวเวอร์โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานนานาชาติคันไซท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ช้อปปิ้ง :อิออนมอลล์ย่านชินไซบาชิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 20 ส.ค. 24จ. 26 ส.ค. 24
฿49,900
฿47,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 2
เมืองโอซาก้า - ปราสาทฮิเมจิ - สวนโคราคุเอ็น - เมืองโอคายาม่า
วันที่ 3
ชิมาเนะ - ศาลเจ้าอิซุโมะไทฉะ - เมืองมัตสึเอะ
วันที่ 4
เมืองทตโตริ - ถนนมิซุกิ ชิเงะรุ - ตลาดปลานะคะอุระไทเรียว - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - อิออนมอลล์
วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - เนินทรายทตโทริ - โกเบพอตทาวเวอร์ - โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - เมืองโอซาก้า
วันที่ 6
เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า3
3MATSUE ONSEN หรือเทียบเท่า3
4TOTTORI HOTEL หรือเทียบเท่า3
5OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 3
6
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ