รหัสทัวร์ FM11343

ซุปตาร์...ทักครับ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (JUN 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง

เส้นทาง : จีน , จางเจียเจี้ย - เมืองฝูหรงเจิ้น - ภูเขาเจ็ดดาว (จางเจียเจี้ย) - จางเจียเจี้ย

5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 4
THAI VEITJET AIR logo
ไทยเวียตเจ็ท

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นศูนย์ผลิตภัณฑ์หยกประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน)ถนน 99 โค้งตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)ศูนย์เครื่องนอนยางพาราพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 29 ก.ค. 24ศ. 2 ส.ค. 24
฿9,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 5 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย
วันที่ 2
เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองฝูหรงเจิ้น
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน - ภูเขาเจ็ดดาว (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 4
ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ร้านชา - ZHANGIAJIE ICE AND SNOW WORLD - ประตูสวรรค์ (เทียนเหมินซาน) - ถนน 99 โค้ง - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น (จางเจียเจี้ย)
วันที่ 5
ศูนย์เครื่องนอนยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง (จางเจียเจี้ย) - เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1MELLOW HOTEL โรงแรม หรือระดับเทียบเท่า4
2XIANGRONG HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
3MELLOW HOTEL โรงแรมหรือระดับเทียบเท่า4
4MELLOW HOTEL โรงแรม หรือระดับเทียบเท่า4
5

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ