ป้อมชาวประมง

ป้อมชาวประมง

ปราสาทปราก

ปราสาทปราก

สะพานชาร์ลส์

สะพานชาร์ลส์

รหัสทัวร์ FM11378

ยุโรปตะวันออก ENJOY EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

เส้นทาง : ยุโรป-ออสเตรีย-เช็กเกีย (สาธารณรัฐเช็ก)-สโลวาเกีย-ฮังการี , เมืองบราติสลาวา - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - เมืองบูดาเปสต์ - เมืองปราก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองซาลส์บูร์ก

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
EVA Air logo
อีวีเอแอร์

ไฮไลน์ทัวร์

8 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาป้อมชาวประมงปราสาทปรากสะพานชาร์ลส์หมู่บ้านกรีนซิ่งสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 9 ก.ย. 24จ. 16 ก.ย. 24
฿69,900
ติดวันหยุด 2 วัน
จ. 23 ก.ย. 24จ. 30 ก.ย. 24
฿72,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - เมืองบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 3
เมืองบูดาเปสต์ - เมืองบราติสลาวา
วันที่ 4
เมืองบราติสลาวา - เมืองปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์
วันที่ 5
เมืองปราก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองซาลส์บูร์ก
วันที่ 6
เมืองซาลส์บูร์ก - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
วันที่ 7
เมืองเวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
วันที่ 8
นครดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2LEONARDO BUDAPEST4
3HOTEL BRATISLAVA4
4HOTEL DUO PRAGUE4
5HOTEL SCHERER4
6QUALITY HOTEL4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ