คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2

รหัสทัวร์ FM11377

JOZANKEI FURANO SOUNKYO AUTUMN 7D 5N โดยสายการบินไทย [TG]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , เมืองฟุราโน่ - โนโบริเบทสึ - เมืองโจซังเค - เมืองโอตารุ - เมืองอาซาฮิคาว่า - เมืองซัปโปโร - โซอุนเคียว

7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 3
Thai Airway logo
การบินไทย

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทะเลสาบโทยะคลองโอตารุคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรสท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
2 ช้อปปิ้ง :ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)อิออนมอลล์
1 อาหาร :พิเศษบุฟเฟ่ต์ร้าน NANDA
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 24 ต.ค. 24พ. 30 ต.ค. 24
฿66,900
ติดวันหยุด 2 วัน
พฤ. 31 ต.ค. 24พ. 6 พ.ย. 24
฿66,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโจซังเค - คลองโอตารุ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออนมอลล์
วันที่ 4
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า2 - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - โซอุนเคียว
วันที่ 5
น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซอิ - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองซัปโปโร - พิเศษบุฟเฟ่ต์ร้าน NANDA
วันที่ 6
ฟรีเดย์ (ญี่ปุ่น)
วันที่ 7
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2JOZANKEI HOTEL หรือเทียบเท่า3
3ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า3
4SOUNKYO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
5SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
6SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
7

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ