คลองโอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี

รหัสทัวร์ FM11387

HOKKAIDO HAKODATE JOZANKEI ONSEN 6D 4N BY โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]

เส้นทาง : ญี่ปุ่น , โนโบริเบทสึ - เมืองฮาโกดาเตะ - เมืองโอตารุ

6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม: 3
Air Asia X logo
แอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลน์ทัวร์

11 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทะเลสาบโทยะย่านเมืองเก่าโมโตมาชิชมภูเขาไฟโชวะซินซันศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลบ่อน้ำพุร้อนโจซังเคโจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะคลองโอตารุพิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรีถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
2 ช้อปปิ้ง :ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น)ทานุกิโคจิ
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 1 วัน
จ. 7 ต.ค. 24ส. 12 ต.ค. 24
฿43,900
ติดวันหยุด 3 วัน
ส. 19 ต.ค. 24พฤ. 24 ต.ค. 24
฿45,900
ติดวันหยุด 2 วัน
อ. 29 ต.ค. 24อา. 3 พ.ย. 24
฿45,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
วันที่ 3
เมืองฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนโมริ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่ 4
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ชมภูเขาไฟโชวะซินซัน - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล - บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค - โจซังเคเนเจอร์ลูมินาริเอะ
วันที่ 5
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนต้นแปะก๊วย อิโช นามิกิ - ดิวตี้ฟรี (ญี่ปุ่น) - ทานุกิโคจิ
วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2TOYAKO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
3HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า3
4JOZANKEI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า3
5SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า3
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ