ป้อมชาวประมง

ป้อมชาวประมง

ปราสาทปราก

ปราสาทปราก

สะพานชาร์ลส์

สะพานชาร์ลส์

รหัสทัวร์ FM11389

ยุโรปตะวันออก รวมพลคนอยากนอนฮัลสตัท ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES (OS)

เส้นทาง : ยุโรป-ออสเตรีย-เช็กเกีย (สาธารณรัฐเช็ก)-สโลวาเกีย-ฮังการี , เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองฮัลล์สัตทท์ - เมืองบูดาเปสต์ - เมืองบราติสลาวา - เมืองปราก - เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา

8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Austrian Airlines logo
ออสเตรียนแอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

9 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาป้อมชาวประมงปราสาทปรากสะพานชาร์ลส์พระราชวังเชินบรุนน์สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนาท่าอากาศยานนานาชาติดูไบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กิจกรรม :ล่องเรือแม่น้ำดานูบล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท
1 ช้อปปิ้ง :ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
พ. 16 ต.ค. 24พ. 23 ต.ค. 24
฿83,900

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 8 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - เมืองบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 3
เมืองบูดาเปสต์ - Designer Outlet in Parndorf (ฮังการี) - เมืองบราติสลาวา
วันที่ 4
เมืองบราติสลาวา - เมืองปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ลส์
วันที่ 5
เมืองปราก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองฮัลล์สัตทท์
วันที่ 6
เมืองฮัลล์สัตทท์ - ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท - เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา
วันที่ 7
เมืองเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ สตรีท - สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา
วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1
2LEONARDO BUDAPEST4
3HOTEL BRATISLAVA4
4HOTEL EXPO PRAGUE4
5SEEHOTEL GRUNER BAUM HALLSTATT3
6SIMM’S HOTEL4
7
8

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ