รหัสทัวร์ FM11428

ซุปตาร์...หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน,SEP-OCT 2024, บินค่ำ กลับเย็น, (ไม่ลงร้าน)

เส้นทาง : จีน , เมืองลี่เจียง - เมืองคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง) - เมืองต้าหลี่ - เมืองจงเตี้ยน - เมืองโบราณจงเตี้ยน

6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม: 4
Lucky Air logo
ลัคกี้ แอร์

ไฮไลน์ทัวร์

18 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง)สวนน้ำตกคุนหมิงเมืองโบราณต้าหลี่วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่)เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่)ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า)วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า)สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง)เมืองโบราณลี่เจียงภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง)ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง)นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียงวัดหยวนทง (คุนหมิง)ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง)สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1 กิจกรรม :นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 4 ก.ย. 24จ. 9 ก.ย. 24
฿20,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 18 ก.ย. 24จ. 23 ก.ย. 24
฿21,888
ติดวันหยุด 2 วัน
พ. 25 ก.ย. 24จ. 30 ก.ย. 24
฿24,888

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 5 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่ 2
ตำหนักทองจินเตี้ยน (คุนหมิง) - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่ 3
วัดเจ้าแม่กวนอิม (ต้าหลี่) - เจดีย์สามองค์วัดฉงเซิ่น (ต้าหลี่) - เมืองจงเตี้ยน - ช่องเขาเสือกระโจน (แชงกีล่า) - เมืองโบราณจงเตี้ยน
วันที่ 4
วัดลามะซงจ้านหลิน (แชงกรีล่า) - เมืองลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ (ลี่เจียง) - เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 5
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ลี่เจียง) - นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง - เมืองคุนหมิง
วันที่ 6
วัดหยวนทง (คุนหมิง) - ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก (คุนหมิง) - เมืองโบราณกวนตู้ (คุนหมิง) - สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1FEIXING HOTEL หรือเทียบเท่า4
2DALI ZHUANG YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า4
3SHU JIN MU YUN HOTEL หรือเทียบเท่า4
4FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
5JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า4
6

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ