สนามบินจูเวิลชางกี

สนามบินจูเวิลชางกี

เมอร์ไลอ้อน

เมอร์ไลอ้อน

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง

รหัสทัวร์ FM10082

SPHZ-13.SINGAPORE RICH & SMOOTH 4D3N (SQ) DEC 2023 - MAY 2024

เส้นทาง : สิงคโปร์ ,

4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม: 4
Singapore Airlines logo
สิงคโปร์แอร์ไลน์

ไฮไลน์ทัวร์

12 สถานที่ :ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนามบินจูเวิลชางกีเมอร์ไลอ้อนน้ำพุแห่งความมั่งคั่งวัดพระเขี้ยวแก้วการ์เด้น บาย เดอะเบย์Super treeวัดซัมบาวังมาริน่า เบย์ แซนสนามบินจูเวิลชางกีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถนนศิลปะฮาจิเลน
2 กิจกรรม :เกาะเซ็นโตซ่าล่องเรือบัมโบท
1 ช้อปปิ้ง :ย่านถนนออร์ชาร์ด
เที่ยวเต็มทุกวัน

ช่วงการเดินทาง

ช่วงการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา
ช่วงการเดินทางราคา
ติดวันหยุด 3 วัน
ศ. 26 ก.ค. 24จ. 29 ก.ค. 24
฿29,999

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจูเวิลชางกี - ชมเมืองสิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
วันที่ 2
วัดพระเขี้ยวแก้ว - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - Super tree - วัดซัมบาวัง - มาริน่า เบย์ แซน - ล่องเรือบัมโบท
วันที่ 3
เกาะเซ็นโตซ่า
วันที่ 4
ถนนศิลปะฮาจิเลน - ย่านถนนออร์ชาร์ด - สนามบินจูเวิลชางกี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรมที่พัก

ที่พัก / โรงแรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่ชื่อโรงแรมระดับ
1MI HOYTL,GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า4
2MI HOYTL,GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า4
3MI HOYTL,GRAND PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า4
4

มื้ออาหาร

มื้ออาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
วันที่เช้ากลางวันเย็น
1
2
3
4
มื้ออาหารรวมในค่าทัวร์แล้วมื้ออาหารอิสระหรืออยู่นอกเวลาทัวร์

เงื่อนไขทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ครบถ้วน *ท่านสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจทัวร์ฉบับ PDF เพื่อนอ่านรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด  ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ (PDF)

รายละเอียดทัวร์ทั้งหมด PDF

ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ
ค้นหาทัวร์ทัวร์ไฟไหม้จองรถบทความ